FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed

Канцеларија за Људска и мањинска права Владе Републике Србије је 31. марта 2014. године објавила „Нацрт Акционог плана за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године”. Овај Акциони план посебно је заинтересован за мере „превенције и заштите од дискриминације” лезбејки, гејева, бисексуалаца и трансродних особа (ЛГБТ). Чак 17 ставаки говори о њима.

 

1. ЛГБТ као поларни медведи

Акциони план налаже: „Експлицитно увести забрану дискриминације по основу родног идентитета” (3.1.1).

Налаже и да се изврши: „Припрема и израда Нацрта закона о родном идентитету у коме ће детaљно бити уређен положај трансполних особа” (3.1.6.).

Захтева се и: „обезбеђивање спровођења одлуке Уставног суда РС бр. Уж – 3238/2011 од 8. марта 2012 и смерница датих у Одлуци” (3.1.15.).

Акциони план тражи: „Афирмисање културе толеранције код широког круга грађана према ЛБГТ/трансродним особама, унапређење дијалога о неопходности постизања пуне равноправности ради остварења начела једнакости и једнаких права и превентивно деловање ради остваривања права на мирно окупљање” (3.2.1.).

Треба: „Усвојити Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и увести као посебан основ дискриминације сексуалну оријентацију и родни идентитет” (4.1.3.).

Такође треба: „Израдити Правилник о промени ознака имена у полу у сведочанствима и дипломама у складу с мишљењем Поверенице за З[аштиту] Р[авноправности] (297/2011) према којој је одбијање за променом имена чин посредне дискриминације трансродних особа” (4.1.4.).

Тражи се: „Припрема, организовање и спровођење обуке о: – праву на мирно окупљање ЛГБТ особа као и узроцима безбедоносних ризика, и развијање културе толеранције као основе њихове безбедности. [И] – примени антидискриминационих прописа о сексуалној оријентацији и родном идентитету при обављању полицијских послова када су субјекти општења са полицијом ова лица” (4.1.7.)

Треба извршити и: „Измене и допуне закона о запошљавању и осигурању незапослености проширивањем основа [sic] дискриминације на сексуалну ор[и]јентацију” (4.2.1.).

Такође треба: „Обезбедити спровођење одредбе о спречавању дискриминације ЛГБТ особа у смислу признавања истополних ванбрачних заједница (односно права на регистровано партнерство – грађанску заједницу) кроз измене и допуне П[ородичног] З[акона]” (4.3.1.).

Налаже се и: „Израда радног текста (модела) закона о регистрованим истополним заједницама и отварање јавне дебате у функцији јачања свести код широког круга грађана о потреби законског регулисања истополног партнерства” (4.3.2.).

Предвиђа се и: „Израда радног текста (модела) Закона о изменама и допунама Закона о наслеђивању, у смислу изједначавања брачне и ванбрачне заједнице, односно признавања истополним партнерима право на наслеђивање у првом наследном реду” (4.3.3.).

Акциони план препоручује: „Полазећи од најбољег интереса детета, центри за социјални рад треба да избегавају дискриминаторске праксе када је један од родитеља трансполна особа или одређеног здравственог стања, и омогућити им одржавање контакта са својом децом, а у случају развода, не смеју да при давању мишљења у погледу старатељства болесног или трансродног родитеља прогласити неподобним” (4.3.4.)

Треба такође: „Изменити и допунити Закон о здравственој заштити, ради обезбеђивања једнаких права и доступности здравствене заштите без дискриминације и издвајања на основу сексуалне оријентације или родног идентитета” (4.4.1).

Циљ је: „ефективнија заштита ЛГБТ особа, проширивање основе дискриминације приликом пружања социјалне заштите и на родни идентитет” (4.4.2.).

Треба: „Изменити и допунити Закон о спорту кроз уношење експлицитне забране дискриминацје у спорту на основу сексуалне оријентације и родног идентитета (4.5.1.).

Тражи се: „Афирмисање и чињење доступним културу и друге карактеристике које одликују ЛГБТ заједницу кроз утврђивање и реализовање програма и пројеката подршке у култури” (4.5.4.).

Тражи се и: „Организовање група подршке за ЛГБТ особе које су завршиле на улици при општинским центрима за социјални рад и групе подршке родитељима ЛГБТ деце и младих (4.6.2.).

2. Идеја Акционог плана

Идеја која стоји иза свих ових антидискриминационих мера јесте та да су хомосексуалност, бисексуалност и трансполност варијације људске природе. Оне то и јесу, али то што су те појаве природне не значи да су и моралне и друштвено пожељне. Убиство је природна појава, али нема много оних који би били спремни да убиство препоруче као друштвено пожељно понашање. Лагање је природно, али не и друштвено пожељно. Крађа је природна, али…

Лезбејство, гејство, бисексуалност и трансродност су варијације људске сексуалности, али то не значи да су та понашања друштвено пожељна. Само хетеросексуалност води ка стварању новог људског бића, па је разумљиво то што оно мора имати друштвену привилегованост. Стављање других врста сексуалности на пиједестал „равноправности” или чак привилегованости значи рушити темеље опстанка друштва.

3. Акциони план као основ за женски хибрис

Као што је Акциони план пун мера „за спровођење стратегије превенције и заштите од дискриминације” ЛГБТ особа, исто је тако и пун мера за спровођење „родне равноправности”. Реч је о једном класичном орвелизму: ту се под „равноправношћу” заправо подразумева привилегованост жена.

Не само да Акциони план својим антидискриминационим мерама заправо уводи дискриминаицију, него и даје основ за разбуктавање женског hybris-а, женске надмености. Као такав, он посредно ради на разбијању брака и породице, а тиме и друштва.

4. Акциони план и рушење државе

Акциони план инсистира на посебним правима „осетљивих група”. То су: лезбејке, гејеви, бисексуалци, трансполне особе, жене, деца, старци, болесни, особе с инвалидитетом, мигранти и националне мањине (спомињу се изриком само Роми).

Акциони план даје посебна права свима осим одраслим хетеросексуалним мушкарцима, на којима почива економски и војни темељ државе – онима који највише пуне буџет Републике Србије и који су у случају рата њени природни браниоци.

Као да је циљ оних који су саставили Акциони план био да баш ту групу оставе без посебних права. Они који највише доприносе економији државе и који су највише спремни да је војно бране остали су без посебних права. Акциони план не предвиђа никаква посебна права за нпр. ветеране, војне инвалиде, војнике и полицајце – оне који су бранили државу и који су спремни да то поново чине. Али зато он надугачко и нашироко брани „права” особа који су на својим „мирним окупљањима” спремни да истакну поруку: „Smrt državi”.

Акциони план не даје никаква права онима који су њени стубови – радници, занатлије, војниции полицајци. Он као да намерно поткопава њен темељ. Акциони план представља даљи корак вазалне друштвене елите ка дестабилизацији државе. Он је смишљен у главама српских компрадора да даље демографски, етнички и привредно раслабљује нашу државу Србију.

Библиографија

  1. „Нацрт Акционог плана за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године”, на сајту Министарства за људска и мањинска права Владе Републике Србије, Београд, 31. март 2014.

Српски Културни Клуб