FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed

Зграда Владе Србије

БЕОГРАД - У скупштинску процедуру стигли су нови Закон о министарствима и измене Закона о влади, о којима сутра почиње расправа, а према којима ће будућа Влада Србије имати 16 министарстава - два мање него претходна.

Нова влада имаће Министарство финансија, Министарство привреде, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство рударства и енергетике, Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

 

Влада ће имати и Министарство правде, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство унутрашњих послова, Министарство одбране и Министарство спољних послова.

Такође, владу ће чинити и Министарство просвете и науке, Министарство здравља, Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, Министарство омладине и спорта и Министарство културе и информисања.

Како се наводи у образложењу предложеног Закона о министарствима, због рационалније организације послова државне управе и смањења јавних расхода предвиђен је престанак рада одређених органа државне управе, односно једног органа у саставу министарства и пет канцеларија.

Тако ће надлежности Канцеларије за одрживи развој недовољно развијених подручја преузети Министарство привреде, а у надлежности тог министарства биће и послови Канцеларије за брзи одговор.

Министарство правде преузеће надлежности Канцеларије Националног савета за сарадњу са Међународним трибуналом у Хагу, а Министарство државне управе и локалне самоуправе надлежности Управе за дигиталну агенду.

Министарство спољних послова преузима надлежности Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, док новоустановљени Републички секретаријат за јавну политику преузима надлежности и запослене Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа.

Изменама Закона о влади, које су стигле у скупштинску процедуру, предвиђена је само једна новина - да премијер може да оснује савете за економски развој, за државне органе и јавне службе, као и друге савете чији се састав одређује актом о његовом оснивању.

Раније је било предвиђено да ти савети имају највише по пет чланова.

Како се наводи у закону, предложено решење засновано је на потреби да се при одређивању састава саветодавних тела у обзир узму специфичне потребе за одабиром стручних лица која би чинила састав сваког тела и да укупан број, поред захтева компетентности, задовољи и захтеве рационалности и ефикасности у раду.

Извор: Танјуг